Stacks Image 86557
Tandartspraktijk
Van Mierlo & Sieben

Deskundig, zorgzaam en (kind)vriendelijk


De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is wetgeving die al van kracht is maar met ingang van 25 mei 2018 ook daadwerkelijk gehandhaafd zal worden. Het doel van de AVG is om personen te beschermen en duidelijke richtlijnen te scheppen voor organisaties die persoonlijke gegevens verwerken. De AVG waarborgt dat persoonlijke gegevens zorgvuldig worden verwerkt, niet worden misbruikt en niet langer bewaard worden dan nodig is. In tegenstelling tot het ISMS framework, waarbij processen het uitgangspunt vormen, is in het AVG framework de wetgeving het aanvangspunt. Hierbij wordt het verwerkingenregister per proces of per processtap vastgelegd in het framework aan de hand van veldensets. Op basis van verschillende veldensets kunnen managementrapportages worden gegenereerd die de status en mate van ‘in control zijn’ weergeven. Daarmee voldoet men aan het wettelijk vereiste om inzicht en overzicht in de gegevensverwerkingen te hebben. Daarnaast bevat het framework standaard beheersmaatregelen en een werkinstructie. Per bedrijfsproces kunnen tevens PIA’s (Privacy Impact Assessment) worden uitgevoerd. De PDCA-cyclus maakt standaard deel uit van het AVG framework om de privacybescherming continue te verbeteren. 

U kunt het onderstaande PDF formulier downloaden, ondertekenen en in onze praktijk aanleveren of opsturen.
Ook kunt u eventueel bij een volgend bezoek aan ons een formulier ter plaatse ondertekenen.


Klik
HIER om ons Privacy regelement te downloaden
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
tray button
play pause