Stacks Image 86561
Tandartspraktijk
Van Mierlo & Sieben

Deskundig, zorgzaam en (kind)vriendelijk

Als u zich inschrijft bij Tandartspraktijk Van Mierlo & Sieben, of reeds ingeschreven bent, brengt dit een aantal rechten en plichten met zich mee. We spreken dan van een tandarts-patiënten relatie.

Rechten
1.  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Per 25 mei 2018 treedt de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Tandartspraktijk van Mierlo heeft een werkwijze die u kunt teruglezen in onze privacy verklaring Uw rechten worden hierin uiteengezet evenals de wijze waarop wij uw persoonsgegevens beschermen.
Download hier ons 
Privacyreglement
2. Bescherming persoonsgegevens: Als tandarts zijn wij gebonden aan het beroepsgeheim of geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij zonder uw toestemming geen informatie over uw behandeling mogen verstrekken aan personen of instanties die niet bij de behandeling zijn betrokken.
3. Recht op informatie:
Het is onze plicht als tandarts uw te voorzien van informatie betreffende uw gebit. Dit houdt in dat we uw gebit in kaart brengen en u op de hoogte brengen van eventuele gebitsproblemen, de verschillende behandelingsopties en kosten daarvan. Als u kosten moet maken boven de 250 euro, brengen wij hier mondeling of schriftelijk van op de hoogte.

Plichten
Het verstekken van informatie Het is belangrijk dat u de tandarts van informatie voorziet over uw algehele gezondheid, medicatie en eventuele problemen en wensen betreffende uw gebit. Wij kunnen dan tijdens uw mondonderzoek hier rekening mee houden wat betreft de behandeling of het opstellen van een behandelplan.
Informeren van de tandarts omtrent wijziging van uw adres of verzekering. Deze wijzigingen dient u schriftelijk door te geven

Afspraken
In het kader van het meewerken aan behandelingen heeft u de plicht afspraken tijdig af te zeggen dan wel na te komen. Afspraken kunnen uiterlijk 24 uren voor de behandeling afgezegd worden.
Tandartspraktijk van Mierlo & Sieben behoudt zich het recht om:

• de gereserveerde tijd in rekening te brengen wanneer een afspraak niet (tijdig) wordt afgezegd of nagekomen;
• de behandelingsovereenkomst te beëindigen wanneer een patiënt herhaaldelijk niet of te laat komt, zonder dit tijdig te melden.

Betalingsplicht
Als patiënt heeft u een betalingsverplichting. Meer informatie over de opbouw of verzorging van de nota vindt onder “
Tarieven en Nota’s
tray button
play pause